PAISUNTA ASTIAT

PAISUNTA ASTIAT

Kalvopaisunta-astian mitoitus
V1 0,05 x (p2+1) x V) / (p2-p1)

  • V1 = paisunta-astian tilavuus (l)
  • V = lämmitysjärjestelmän kokonaistilavuus (l)
  • p1 = paisunta-astian esipaine (bar)
  • p2 = järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine (bar)

    Karkeasti lasketaan 10% järjestelmän kokonaistilavuudelta (jokaiselle suljetulle piirille)